Мүгедектерге арналған ақпарат

ҚР денсаулық және әлеуметтік даму Министрлігі (әрі қарай -Министрлік),  мүгедектерді әлеуметтік қолдау мақсатында біршама жұмыстар атқарды, яғни  мүгедектерге берілетін техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдар мен арнаулы жүріп-тұру құралдарының тізімін өзектендіру бойынша ескірген сурдо-тифлотехникалық құралдарды қазіргі заманғы көпсалалы электрондық гаджеттерге ауыстырды.
Бұл өзгерістер 2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап жүзеге асырылады.

Бұл ретте, мүгедектердің оңалту бағдарламасына өзгерістер енгізілгеннен кейін ғана мүгедектерді жаңа техникалық оңалту құралдарымен қамтамасыз ету  (бұдан әрі-ОТҚ) мүмкін болады, себебі, қолданыстағы заңнамаға және ЖОБ сәйкес, жергілікті атқарушы органдар мүгедектерді оңалту қызметтерімен қамтамасыз етіп ұйымдастырады.

Жұмыспен қамтуды үйлестіру және аймақтық әлеуметтік бағдарламалар басқармасы ОЖБ негізінде  оңалту құралдарының санын, тізбесін көрсете отырып қажеттіліктерін анықтайды.

2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап тұрғылықты жері бойынша МӘС бөліміне мүгедектер өтініш берген жағдайда, мерзімді ескере отырып және тізімде қарастырылған өзгерістер бойынша,  қолданыстағы ЖОБ болған жағдайда, соның ішінде мерзімсіз, ЖОБна қажетті түзетулерді МӘС бөлімінің мамандары енгізілетін болады.

 

Мүгедектерге берілетін техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдар мен арнаулы жүріп-тұру құралдарының тізбесі
Перечень технических вспомогательных (компенсаторных) средств и специальных средств передвижения, предоставляемых инвалидам
(ППРК №754 от 20.07.2005)

Действующая редакция Редакция с 1.01.2017г (ППРК №1036 от 23.12.2015 «О внесении измененийй в постановление Правительства Республики Казахстан» от 20 июля 2005 года №754 «Об утверждении перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств и специальных средств передвижения, предоставляемых инвалидам»
1 Протездік-ортопедиялық көмек/
Протезно-ортопедическая помощь
Протездік-ортопедиялық көмек/
Протезно-ортопедическая помощь
Қол протездері(иық пртездері, білек, қол-саусақ протездері)/ протезы рук (протезы плеча, предплечья, кисти Қол протездері(иық пртездері, білек, қол-саусақ протездері)/ протезы рук (протезы плеча, предплечья, кисти
Жіліншік протезі/протез голени Жіліншік протезі/протез голени
Жамбас протезі/протез бедра Жамбас протезі/протез бедра
Кеуде безі протезі/протез грудной железы Кеуде безі протезі/протез грудной железы
Аппараттар/аппараты Аппараттар/аппараты
Туторлар/туторы Туторлар/туторы
Ортездер/ортезы Ортездер/ортезы
Балдақтар/костыли Балдақтар/костыли
Таяқ/трость Таяқ/трость
Жетек арбалар/ходунки Жетек арбалар/ходунки
Корсеттер/корсеты Корсеттер/корсеты
Реклинаторлар/реклинаторы Реклинаторлар/реклинаторы
Бас ұстағыштар/головодержатели Бас ұстағыштар/головодержатели
Бандаждар/бандажы Бандаждар/бандажы
Емдік белдіктер/лечебные пояса Емдік белдіктер/лечебные пояса
Балалардың профилактикалық шалбарлары/детские профилактические штанишки Балалардың профилактикалық шалбарлары/детские профилактические штанишки
Ортопедиялық аяқ киім/ортопедическая обувь Ортопедиялық аяқ киім/ортопедическая обувь
Қосымша тетіктер (кебістер, супинаторлар)/вкладные приспособления (башмаки, супинаторы) Қосымша тетіктер (кебістер, супинаторлар)/вкладные приспособления (башмаки, супинаторы)
Аппараттарға аяқ-киімдер/обувь на аппараты Аппараттарға аяқ-киімдер/обувь на аппараты
2 Сурдотехникалық құралдар/сурдотехнические средства Сурдотехникалық құралдар/сурдотехнические средства
Есту құралы/слуховой аппарат Есту құралы/слуховой аппарат
Веб камерасы бар ноутбук/ноутбук с веб камерой Веб камерасы бар ноутбук/ноутбук с веб камерой
Көп салалы дабылды жүйе/
многофункциональная сигнальная система
Көп салалы дабылды жүйе/
многофункциональная сигнальная система
Телефакс/телефакс Телефакс/телефакс
Мәтіндік хабарламасы және хабарды қабылдау қызметі бар ұялы телефон/ телефон мобильный с текстовоым сообщением и приемом передач Мәтіндік хабарламасы және хабарды қабылдау қызметі бар ұялы телефон/ телефон мобильный с текстовоым сообщением и приемом передач
Саңырау және нашар еститін адамдарға арналған сағаттар/ часы для глухих и слабослышащих лиц Саңырау және нашар еститін адамдарға арналған сағаттар/ часы для глухих и слабослышащих лиц
3 Тифлотехникалық құралдар/тифлотехнические средства Тифлотехникалық құралдар/тифлотехнические средства
Тифлотаяқ/тифлотрость Тифлотаяқ/тифлотрость
Сөйлеу синтезі бар экрандық қол жеткізу бағдарламасымен қамтамасыз етілген ноутбук/ ноутбук с прграмным обеспечением экранного доступа с синтезом речи Сөйлеу синтезі бар экрандық қол жеткізу бағдарламасымен қамтамасыз етілген ноутбук/ ноутбук с прграмным обеспечением экранного доступа с синтезом речи
Брайль жүйесі бойынша жазу грифелі/грифель для письма по системе Брайль Брайль жүйесі бойынша жазу грифелі/грифель для письма по системе Брайль
Рельефті-ноқатты қаріппен жазуға арналған қағаз/бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Рельефті-ноқатты қаріппен жазуға арналған қағаз/бумага для письма рельефно-точечным шрифтом
Дыбыспен хабар беретін және диктофоны бар ұтқыр телефондар/ телефоны мобильные со звуковым сообщением и диктофоном Дыбыспен хабар беретін және диктофоны бар ұтқыр телефондар/ телефоны мобильные со звуковым сообщением и диктофоном
Дыбыс жазбасын шығаруға арналған плейер/плейер для воспройзведения  звукозаписи Дыбыс жазбасын шығаруға арналған плейер/плейер для воспройзведения  звукозаписи
Нашар көретін адамдарға арналған сағаттар/часы для лиц ослабленным зрением Нашар көретін адамдарға арналған сағаттар/часы для лиц ослабленным зрением
4 Арнайы жүріп-тұру құралдары/специальные средства передвижения Арнайы жүріп-тұру құралдары/специальные средства передвижения
Бөлмелік кресло-арба/ кресло-коляска комнатная Бөлмелік кресло-арба/ кресло-коляска комнатная
Серуен кресло-арба/кресло-коляска прогулочная Серуен кресло-арба/кресло-коляска прогулочная
5 Міндетті гигиеналық құралдар/обязательные гигиенические средства Міндетті гигиеналық құралдар/обязательные гигиенические средства
Несеп қабылдағыштар/мочеприемники Несеп қабылдағыштар/мочеприемники
Нәжіс қабылдағыштар/калоприемники Нәжіс қабылдағыштар/калоприемники
Жөргектер/подгузники Жөргектер/подгузники

Всего комментариев: 0